Ønsker du å støtte verdens beste idrettshall og grendahus?

Da har du mulighet til å tegne andeler i Kleive grendahus og idrettshall SA.

Hva går pengene til?

Pengene går utelukkende til å oppgradere og/eller nødvendig vedlikehold av anlegget. Ett eksempel på oppgradering er nytt dekke i idrettshallen. Dette ble gjort for at gulvet skulle være tilpasset nye krav, med demping og friksjon for å få best mulig utbytte av treningen med liten fare for belastningsskader.

• For privatpersoner; 4 stk. B andeler for kr 1000,-
• For lag/foreninger; 4 stk. A andeler for kr 4000,-

(Det er mulig å kjøpe 1 eller flere b-andel(er) til 250,- pr. stk)

Innbetalingen av andelsinnskudd ønskes inn på kontonummer:
3910.28.40260

Merk innbetalingen med ny andel B/A og ditt navn.

Når betalingen er registrert vil ditt navn bli registrert hos oss som andelseier.