Treningsromm/trimrom - Kleive IL

Treningsrommet drivers i regi av kleive IL og alle spørsmål må derfor rettes til kleive IL

Se forøvring kleive IL sin egen internettside: http://kleive-il.no/aktiviteter/trimrom/

 

Bilder av trimrommet